rozpis

12. – 13. KOLO ČESKÉHO POHÁRU MTBO 2016 POŘADATEL Český svaz orientačních sportů, sekce MTBO TECHNICKÉ PROVEDENÍ SJC - Sportcentrum Jičín DATUM 3. 9. 2016 – MIDDLE (krátká trať) 4. 9. 2016 – FREE ORDER (volné pořadí kontrol) CENTRUM ZÁVODU Rekreační areál Ostružno-Sklář – https://mapy.cz/s/Nfb0 PREZENTACE Sobota 3. 9. 2016 – 10:00 až 12:00 Neděle 4. 9. 2016 – 8:00 až 9:00 START Sobota 3. 9. 2016 – MIDDLE – intervalový – 13:00 Neděle 4. 9. 2016 – FREE ORDER – intervalový – 10:00 VZDÁLENOSTI Centrum – parkoviště: 0 – 0 m Centrum – ubytování: 0 m Centrum – vyhlášení: 0 m Centrum – start MIDDLE: cca 2,5 km Centrum – start LONG: cca 0,5 km Centrum – cíl: cca 2 km a cca 0,4 km TERÉN Mírně zvlněný, místy kopcovatý, středně hustá síť komunikací s různou sjízdností MAPA MIDDLE – 1 : 15 000, E=5m FREE ORDER – 1 : 15 000, E=5m Všechny mapy budou zpracovány dle mapového klíče ISMTBOM 2010. Stav červen 2016. KATEGORIE M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40, M50, M60 W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50 OPEN Long, OPEN Short M12L, W12L – fáborková trať s možností zkrácení (doprovod povolen) PŘIHLÁŠKY Přes přihláškový systém ORIS do čtvrtka 25. 8. 2016 23:59:59 za základní startovné. Neregistrovaní a příchozí zasílejte přihlášky na sjc@post.cz Přihlášky po termínu za zvýšené startovné. VKLADY WM12L, WM14 – 60 Kč / závod WM17, WM20 – 110 Kč / závod WM21, WM40, WM50, M60 – 150 Kč MIDDLE & 170 Kč FREE ORDER Ceny platí pro registrované závodníky sekce MTBO pro rok 2016, kteří se přihlásí v řádném termínu do 25.8. – neregistrovaní závodnící mají startovné dvojnásobné. OPEN Long – 200 Kč / závod OPEN Short – 100 Kč / závod Zapůjčení čipu: 50 Kč / závod (od neregistrovaných bude vybírána záloha 800 Kč) Vklady a poplatky za ubytování uhraďte na účet Sportcentra Jičín 2100548718/2010 (Fio Banka, a.s.), jako variabilní symbol uveďte ve formátu 44xxx (xxxx je číslo klubu dle ORIS). Zahraniční účastníci mohou provést úhradu v hotovosti u prezentace. RAŽENÍ Elektronické SportIdent. Možnost zapůjčení čipu u pořadatele. UBYTOVÁNÍ Chatky s povlečením (přímo v centru závodu) – 250 Kč / osoba (možnost zakoupení pouze celé chatky) Stany, karavany (přímo v centru závodu) – 100 Kč / osoba Požadavky na ubytování zadávejte v přihláškovém systému u sobotního závodu. Úhradu proveďte na účet společně se startovným. Jiné ubytování pořadatel nezajišťuje. STRAVOVÁNÍ Stánkový prodej v centru závodu bude velmi omezený Možnost objednání večeře a snídaně v přihláškovém systému u sobotního závodu Sobota večeře/neděle oběd – polévka: hovězí vývar - 20,- Kč hlavní jídlo: pečené kuře + brambor nebo vepřové nudličky s rýží – 80,- Kč Neděle snídaně – 40,- Kč PARKOVÁNÍ Parkování v centru závodu a v jeho blízkém okolí – dbejte pokynů pořadatelů. Cena za parkovné bude upřesněna v pokynech. ÚSCHOVA KOL V centru závodu (bude upřesněno v pokynech) ŠKOLKA V centru závodu VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ MIDDLE – v sobotu v podvečer v centru FREE ORDER – hned po skončení závodů nedělních závodů v centru PROTESTY Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků) s vkladem 200 Kč. Vklad bude v případě uznání protestu vrácen. PŘEDPIS Závodí se dle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů pro MTBO platných pro rok 2016. TECHNICKÁ KONTROLA Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie OPEN, WM12L, WM14 a WM17. Šíře plášťů kol musí být minimálně 1,5″. Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu (bez ní nebude nikdo připuštěn ke startu). INFORMACE http://mtboraholec.blogspot.cz/ Pavel Musil | musil_pavelzavinacemail.cz | +420 603 710 689 Provozování prodejní a propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu FUNKCIONÁŘI ZÁVODU ředitel závodu – Pavel Musil hlavní rozhodčí – Miroslav Kovář stavitel tratí – Jiří Kazda (MIDDLE), Radek Ticháček (FREE ORDER) Rozpis byl schválen Soutěžní komisí MTBO 22.6.2016