pokyny

12. – 13. KOLO ČESKÉHO POHÁRU MTBO 2016

POŘADATEL

Český svaz orientačních sportů, sekce MTBO

TECHNICKÉ PROVEDENÍ

SJC - Sportcentrum Jičín

DATUM

3. 9. 2016 – MIDDLE (krátká trať)
4. 9. 2016 – FREE ORDER (volné pořadí kontrol)

CENTRUM ZÁVODU

Rekreační areál Ostružno-Sklář – https://mapy.cz/s/Nfb0

PREZENTACE

Sobota 3. 9. 2016 – 10:00 až 12:00
Neděle 4. 9. 2016 – 8:00 až 9:00

PARKOVÁNÍ

Parkování bude možné v centru závodu, pro ubytované v chatkách přímo u chatek, pro ostatní na místě vyhrazeném mimo jiné pro stanování. Parkování bude řízeno pořadateli, dodržujte jejich pokyny. Parkovné bude vybíráno ve výši 50,- Kč za oba dny. Neparkujte mimo areál a mimo místa vyhrazená pořadatelem!

VZDÁLENOSTI

Centrum – parkoviště: 0 km
Centrum – ubytování: 0 km

Centrum – start MIDDLE: 2,5 km
Centrum – start FREE ORDER: 0 km

Centrum – cíl MIDDLE: 1,5 km
Centrum – cíl FREE ORDER: 0 km

TERÉN

Mírně zvlněný, místy kopcovitý, středně hustá síť komunikací s různou sjízdností.

MAPA

MIDDLE – Holý vrch, 1 : 15 000, E=5m, rozměr A4
FREE ORDER – Řáholec, 1 : 15 000, E=5m, rozměr A3

Všechny mapy budou zpracovány dle mapového klíče ISMTBOM 2010.
Stav srpen 2016
Mapy se cíli sobotního závodu vybírají a budou vydávány po skončení nedělního závodu.

START

Sobota MIDDLE – 13:00 – 2,5 km – cesta bude značena modrobílými fáborky z centra.

Cesta na start vede po dobře sjízdné cestě (tlustá dlouhá čárka), převýšení 55 metrů. OPEN kategorie startují na krabičku v čase 00 – 100.

Neděle FREE ORDER – 10:00 – přímo v centru závodu. OPEN kategorie startují na krabičku v čase 00 - 100.

CÍL

Sobota MIDDLE – 1,5 km – cesta zpět bude značena červenými fáborky, po 300 metrech se napojí na cestu vedoucí na start.
Cíl se uzavírá vždy po vypršení časového limitu posledního startujícího závodníka.

Neděle FREE ORDER – přímo v centru závodu
Cíl se uzavírá vždy po vypršení časového limitu posledního startujícího závodníka.

V cíli každého závodu bude možnost občerstvení - voda nebo voda se šťávou.

DÉLKY TRATÍ


ZAKÁZANÉ PROSTORY

Platí přísný zákaz pohybu po zakázaných komunikacích (v mapě vyznačeno). Porušení zákazu bude trestáno diskvalifikací.

Pro cestu na sobotní start a z cíle použijte jen vyznačené cesty, ostatní komunikace jsou prostorem závodu a tudíž zakázaným prostorem. Rozjíždění je možné cestou na start. Pro rozjíždění na nedělní závod použijte příjezdovou komunikaci do areálu Sklář.

VYZNAČENÍ ZAROSTLÝCH CEST

Některé cesty (není jich mnoho) jsou zarostlé. V mapě jsou označeny značkou pro cestu (dle její sjízdnosti) a jako podklad je žlutá barva. V lese bude během sobotního dopoledne působit křovinořez a pokusí se jízdu prvním závodníkům usnadnit tak, aby nebyla ohrožena regulérnost závodu.

ČASY VÍTĚZŮ

Dle platných prováděcích pokynů MTBO pro rok 2016

STARTOVNÍ ČÍSLA

Všichni závodníci si před startem na kolo viditelně připevní startovní číslo uvedené ve startovní listině, kterou obdržíte při prezentaci. Čísla jsou na sobotní i nedělní závody stejná.

Nepoužitá čísla, prosíme, vraťte na prezentaci.
Kategorie OPEN a WM12L startovní čísla nemají.

TECHNICKÁ KONTROLA

Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie OPEN, WM12L, WM14 a WM17. Šíře plášťů kol musí být minimálně 1,5´´. Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu (bez ní nebude nikdo připuštěn na start).

RAŽENÍ

Při závodě bude použit systém ražení Sport-Ident (SI). Závodníci jsou povinni ve startovním koridoru vynulovat a zkontrolovat svůj SI čip. Nezapomeňte si při dojezdu v prostoru centra nechat vyčíst svůj čip. V případě poruchy SI jednotky použijte mechanického ražení do políček R na mapě.

ČASOVÝ LIMIT

MIDDLE – 120 minut

FREE ORDER – 180 minut

MYTÍ KOL

Na břehu přilehlého rybníka (značeno v plánku) budou k dispozici lavory a smetáčky. Vodu použijte z rybníka a nespadněte tam (je to bahňák).

WC/SPRCHY

V centru závodu na označených místech. Na startu sobotního závodu toalety nejsou.

VÝSLEDKY

Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů. Konečné výsledky na webu závodu a na ORIS.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

MIDDLE – cca v 18:45 v centru závodů

FREE ORDER – ihned po skončení závodu v centru závodů, cca 14:45

UBYTOVÁNÍ

Objednané chatky budou přiděleny pořadatelem, ubytování ve stanech bude vyznačeno 
pořadatelem.

ÚSCHOVNA KOL

Je možné využít uskladnění kol v hlídaných budovách (vyznačeno v plánku). Budovy jsou označeny čísly 1 – 3 a budou postupně otevírány v pořadí dle jejich naplnění. Budovy budou uzamčeny a přes noc hlídány psy (jmenují se Kazboš, Honys a David).
Úschova bude otevřena od 18:00 do 18:45 pro uskladnění a pro vyzvedávání od 8:00 do 9:00.
Pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme kola zamknout vlastním zámkem.

PROTESTY

Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků) s vkladem 200,- Kč. Vklad bude v případě protestu vrácen.

JURY

Složení JURY: Jan Svoboda (SMR), Jan Lauerman (SJI), Leoš Bogar (BOR) pro oba závody.

PŘEDPIS

Závodí se dle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů pro MTBO platných pro rok 2016.

PRVNÍ POMOC

V prostoru centra závodů bude zajištěna lékařská pomoc. Zdravotníka najdete v prostoru prezentace.

STRAVOVÁNÍ

Pro ty, kteří si objednali nabízená jídla, bude pro odběr jídla otevřena jídelna (označena 
v plánku centra) v následujících hodinách:

Sobota večeře – od 17:30 hod do 20:00 hod
Neděle snídaně – od 7:30 hod do 9:00 hod
Neděle oběd – od 12:30 hod do 14:00 hod

Závodníci obdrží lístky na jídlo při prezentaci.

Pro ostatní bude v centru závodu připraven stánek s omezeným sortimentem (steaky, kýta – s malým k, hranolky, bramboráky, nakládaný hermelín, utopenci atd).

ŠKOLKA

V centru závodů – sobota 12:30 - 16:00, neděle 9:30 – 13:30

Dětská školka bude venku, v případě deště v oddílovém stanu. Vybavte děti dle počasí. 
Nenechte děti trpět hlady (nic není horšího než dětský pláč), resp. hlavně pro nedělní závod je vybavte případnou svačinou. Prosíme o umísťování dětí do školky jen po dobu vlastního závodu (dbejte na psychické zdraví našich manželek).

UPOZORNĚNÍ

Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Dávejte pozor na pěší, cykloturisty a houbaře. Dbejte zvýšené opatrnosti při přejezdech a jízdách po silničních komunikacích.

Některé nedělní kategorie přejíždí v rámci závodu silnici III. třídy, přestože bude průjezd cyklistů pro motoristy označen, dbejte zvýšené opatrnosti!!

INFORMACE

http://mtboraholec.blogspot.cz/
Pavel Musil | musil_pavelzavinacemail.cz | +420 603 710 689

Provozování prodejní a propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu.

FUNKCIONÁŘI ZÁVODU

Ředitel závodu – Pavel Musil
Hlavní rozhodčí – Miroslav Kovář
Stavitel tratí – Jiří Kazda (middle) a Radek Ticháček (free order)

PARTNEŘI ZÁVODU

Děkujeme všem partnerům za podporu

PLÁNEK CENTRA